JavaScript nedir?

Başlatan cakal, Mar 18, 2024, 11:06 ÖÖ

-

cakal

JavaScript, genellikle tarayıcı tarafında kullanılan bir programlama dilidir ve web sayfalarını daha etkileşimli hale getirmek, dinamik içerik eklemek ve kullanıcı etkileşimlerini kontrol etmek için kullanılır. JavaScript, tarayıcılar tarafından doğrudan desteklenir ve HTML ve CSS ile birlikte kullanılarak güçlü web uygulamaları oluşturmayı mümkün kılar.

İşte basit bir HTML belgesinde JavaScript kullanımına dair bir örnek:
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>JavaScript Örneği</title>
</head>
<body>

    <h1 id="demo">Merhaba, Dünya!</h1>

    <script>
        // JavaScript kodu buraya yazılır
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Merhaba, JavaScript!";
    </script>

</body>
</html>
```
Bu örnekte, `<h1>` başlığındaki metni JavaScript kullanarak değiştiriyoruz. JavaScript kodu, `<script>` etiketi içine yerleştirilmiştir. Bu örnekte `document.getElementById("demo").innerHTML` kullanılarak HTML içeriği değiştirilmiştir. `getElementById("demo")`, HTML belgesindeki bir elemanı "demo" id'sine göre bulmamıza olanak tanır.

İşte bir diğer örnek, bu sefer JavaScript ile bir butona tıklama olayını dinleyip bir fonksiyonu çağırmak:
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>JavaScript Olayı Örneği</title>
</head>
<body>

    <button onclick="changeText()">Metni Değiştir</button>

    <p id="demo">Bu metin değişecek.</p>

    <script>
        function changeText() {
            document.getElementById("demo").innerHTML = "Metin değişti!";
        }
    </script>

</body>
</html>
```

Bu örnekte, bir düğmeye tıklandığında `changeText` fonksiyonu çağrılır ve belirtilen paragrafın metni değiştirilir. JavaScript, kullanıcı etkileşimleri gibi olayları dinleyerek, sayfanın içeriğini dinamik bir şekilde güncellemek için kullanılabilir.