Java Ile İlgili Örnekler Nelerdir?

Başlatan cakal, Mar 19, 2024, 10:40 ÖÖ

-

cakal

Java ile ilgili temel örneklerden birkaçını aşağıda bulabilirsiniz. Bu örnekler, Java'nın temel yapılarını ve syntax (sözdizimi) özelliklerini göstermeyi amaçlamaktadır.

1. **Merhaba, Dünya! Programı:**
  
   ```java
   public class MerhabaDunya {
       public static void main(String[] args) {
           System.out.println("Merhaba, Dünya!");
       }
   }
   ```

   Yukarıdaki örnek, Java'da basit bir "Merhaba, Dünya!" programını gösterir.

2. **Kullanıcıdan Girdi Alma:**

  ```java
   import java.util.Scanner;

   public class GirdiAlma {
       public static void main(String[] args) {
           Scanner scanner = new Scanner(System.in);

           System.out.print("Adınızı girin: ");
           String ad = scanner.nextLine();

           System.out.println("Merhaba, " + ad + "!");
       }
   }
   ```

   Bu örnek, kullanıcıdan bir isim girmesini isteyen ve ardından bu ismi kullanarak bir selamlama mesajı oluşturan bir programdır.

3. **Döngüler ve Koşullar:**

  ```java
   public class DonguVeKosul {
       public static void main(String[] args) {
           for (int i = 1; i <= 5; i++) {
               if (i % 2 == 0) {
                   System.out.println(i + " - Çift sayı");
               } else {
                   System.out.println(i + " - Tek sayı");
               }
           }
       }
   }
   ```

   Bu örnek, 1'den 5'e kadar olan sayıları inceleyen ve her birinin çift veya tek sayı olduğunu belirten bir programı gösterir.

4. **Diziler:**

  ```java
   public class Diziler {
       public static void main(String[] args) {
           int[] sayilar = {1, 2, 3, 4, 5};

           for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
               System.out.println("Eleman " + (i + 1) + ": " + sayilar[i]);
           }
       }
   }
   ```

   Bu örnek, bir dizi oluşturarak ve bu diziyi kullanarak elemanları ekrana yazdıran bir programı gösterir.

Bu örnekler, Java'nın temel özelliklerini kapsayan basit programlardır. Java ile ilgili daha karmaşık ve özelleşmiş uygulamalar, Java'nın geniş kütüphane desteği ve çeşitli çerçevelerini kullanarak geliştirilebilir.