Son İletiler

#11
Veritabanları / MySQL, MS SQL, PostgreSQL ve d...
Son İleti Gönderen Uğur - Şub 02, 2024, 08:53 ÖS
MySQL, MS SQL Server ve PostgreSQL gibi veritabanı yönetim sistemleri (RDBMS - Relational Database Management System), farklı özelliklere, performanslara ve kullanım alanlarına sahiptir. İşte bu veritabanlarının kısaca tanıtımı ve kullandıkları alanlara dair bilgiler:

1. **MySQL:**
   - **Tanımı:** MySQL, açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Genellikle web uygulamaları ve küçük ölçekli projelerde kullanılır.
   - **Kullanım Alanları:** Web siteleri, bloglar, küçük ve orta ölçekli işletmeler, açık kaynak projeleri ve çeşitli uygulama geliştirme senaryolarında sıkça kullanılır.

2. **Microsoft SQL Server (MS SQL):**
   - **Tanımı:** MS SQL Server, Microsoft tarafından geliştirilen bir ticari ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Büyük ölçekli işletmeler ve kurumsal uygulamalar için tasarlanmıştır.
   - **Kullanım Alanları:** Kurumsal çözümler, büyük işletmeler, finansal kurumlar, e-ticaret platformları ve karmaşık veritabanı ihtiyaçları olan projelerde yaygın olarak kullanılır.

3. **PostgreSQL:**
   - **Tanımı:** PostgreSQL, açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. ACID uyumluluğu ve geniş özellik seti ile bilinir.
   - **Kullanım Alanları:** Büyük ölçekli veritabanı projeleri, gelişmiş veri analitiği, coğrafi bilgi sistemleri (GIS), telekomünikasyon ve web uygulamaları gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

4. **Oracle Database:**
   - **Tanımı:** Oracle Database, Oracle Corporation tarafından geliştirilen ticari bir RDBMS'tir. Yüksek performans, güvenilirlik ve geniş özellik seti ile bilinir.
   - **Kullanım Alanları:** Büyük ölçekli kurumsal çözümler, finansal hizmetler, üretim, sağlık sektörü ve diğer kritik iş uygulamaları için tercih edilir.

5. **SQLite:**
   - **Tanımı:** SQLite, hafif ve gömülü bir RDBMS'tir. Tek bir disk dosyası içinde çalışabilir ve özel uygulamalarda küçük çaplı projelerde tercih edilebilir.
   - **Kullanım Alanları:** Gömülü sistemler, hafif uygulamalar, mobil uygulamalar, küçük ölçekli projeler ve basit veritabanı gereksinimleri için kullanılır.

Her bir veritabanı yönetim sistemi, belirli bir senaryoya ve ihtiyaca uygun olarak seçilmelidir. Projelerin ölçeği, performans gereksinimleri, güvenlik ihtiyaçları ve diğer faktörler, hangi veritabanının kullanılacağına karar vermede etkili olabilir.
#12
Python / Python Nedir Kulanım Alanları...
Son İleti Gönderen cakal - Mar 31, 2024, 05:38 ÖS
Python, yüksek seviyeli bir programlama dilidir ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. İşte Python'un temel kullanım alanları:

1. **Web Geliştirme:**
   - Django ve Flask gibi web framework'leri ile web uygulamaları geliştirme.
   - HTML, CSS, ve JavaScript ile entegrasyon.

2. **Veri Bilimi ve Yapay Zeka:**
   - NumPy, Pandas, ve Matplotlib gibi kütüphanelerle veri analizi ve görselleştirme.
   - TensorFlow ve PyTorch gibi kütüphanelerle derin öğrenme ve yapay zeka uygulamaları.

3. **Veritabanı Programlama:**
   - SQLite, MySQL, PostgreSQL gibi veritabanlarına erişim sağlama.
   - ORM (Object-Relational Mapping) araçları kullanma.

4. **Otomasyon ve Scripting:**
   - Sistem yönetimi görevleri, dosya işlemleri gibi işleri otomatikleştirme.
   - Bash scriptlerine alternatif olarak kullanma.

5. **Ağ Programlama:**
   - Socket programlama ile ağ üzerinden veri iletişimi.
   - HTTP, FTP protokollerini kullanarak ağ uygulamaları geliştirme.

6. **Oyun Geliştirme:**
   - Pygame gibi kütüphanelerle basit oyunlar geliştirme.
   - Unity ve Unreal Engine gibi büyük oyun motorlarıyla entegrasyon.

7. **Mobil Uygulama Geliştirme:**
   - Kivy ve BeeWare gibi araçlarla Python kullanarak mobil uygulamalar geliştirme.

8. **İş Zekası ve Raporlama:**
   - Business Intelligence (BI) araçlarına entegrasyon.
   - Veri raporlama araçları ile çalışma.

9. **Gömülü Sistem Programlama:**
   - Raspberry Pi ve Arduino gibi platformlarda kullanılabilir.
   - Sensörler, motorlar gibi fiziksel cihazları kontrol etme.

10. **Masaüstü Uygulama Geliştirme:**
    - Tkinter, PyQt, ve wxPython gibi araçlarla masaüstü uygulamalar geliştirme.
    - Veritabanı entegrasyonu ve kullanıcı arayüzü tasarımı.

11. **Test Otomasyonu:**
    - Test senaryolarını otomatikleştirme.
    - Selenium, Pytest gibi araçlarla test yazma.

Python'un esnek ve geniş kapsamlı doğası, bu dilin birçok farklı alan ve sektörde kullanılmasını sağlamaktadır. Python, özellikle okunabilir ve anlaşılabilir syntax'ı sayesinde öğrenmesi kolay bir dil olarak da bilinir.
#13
PHP / PHP Nedir Kulanım Alanları Nel...
Son İleti Gönderen ali - Mar 29, 2024, 07:54 ÖS
PHP (Hypertext Preprocessor), özellikle web geliştirmeye odaklanmış bir sunucu tarafı programlama dilidir. İlk olarak 1994 yılında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilen PHP, özellikle dinamik ve etkileşimli web siteleri oluşturmak için kullanılır. PHP'nin kullanım alanları şunlardır:

1. **Web Geliştirme:** PHP'nin temel kullanım alanı web geliştirmedir. PHP, sunucu taraflı (server-side) bir dil olduğu için web sunucularında çalışır ve dinamik içerik oluşturmak, form işleme, veritabanı bağlantıları ve diğer web uygulaması geliştirme görevlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

2. **Veritabanı İşlemleri:** PHP, birçok veritabanı ile uyumlu çalışabilen geniş bir veritabanı bağlantı araçları ve sınıfları içerir. MySQL, PostgreSQL, Oracle gibi veritabanlarıyla etkileşimli web uygulamaları oluşturmak için sıklıkla kullanılır.

3. **E-Ticaret Uygulamaları:** PHP, e-ticaret siteleri ve online alışveriş uygulamaları için sıkça tercih edilir. Magento ve WooCommerce gibi popüler e-ticaret platformları, PHP tabanlıdır.

4. **CMS (Content Management System) Geliştirme:** PHP, birçok popüler içerik yönetim sistemi (CMS) için kullanılır. Örneğin, WordPress, Joomla ve Drupal gibi CMS'ler PHP tabanlıdır.

5. **Forumlar ve Bloglar:** PHP, forum ve blog platformlarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılır. PHP tabanlı forum yazılımları (phpBB gibi) ve blog platformları (WordPress gibi) oldukça popülerdir.

6. **API (Application Programming Interface) Geliştirme:** PHP, web servisleri ve API'lar oluşturmak için kullanılabilir. RESTful servisler veya SOAP tabanlı servislerin geliştirilmesi gibi görevler için PHP sıklıkla tercih edilir.

7. **Oyun Geliştirme:** PHP, basit web tabanlı oyunların geliştirilmesinde kullanılabilir. Ancak, daha karmaşık oyunlar için genellikle diğer diller tercih edilir.

8. **Grafik İşlemleri:** PHP, resim manipülasyonu ve işleme için GD ve Imagick gibi kütüphaneleri içerir. Bu sayede web uygulamalarında resim yükleme ve düzenleme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

PHP'nin geniş bir kullanıcı kitlesi ve büyük bir topluluğu olduğu için, birçok farklı alanda çeşitli projelerde kullanılabilir. Ancak, özellikle web geliştirme ve dinamik içerik oluşturma konularında güçlü bir odaklanma vardır.
#14
Ruby / Ruby Nedir Kulanım Alanları Ne...
Son İleti Gönderen ali - Mar 29, 2024, 07:43 ÖS
Ruby, 1995 yılında Yukihiro Matsumoto tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Ruby'nin temel hedefleri basitlik, üretkenlik ve kullanılabilirlik üzerine odaklanmıştır. Ruby'nin birkaç kullanım alanı şunlardır:

1. **Web Geliştirme:** Ruby on Rails (RoR) çerçevesi, Ruby ile web uygulamaları geliştirmek için oldukça popülerdir. Rails, hızlı bir şekilde web uygulamaları oluşturmayı ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

2. **Scripting:** Ruby, yüksek seviyeli bir dil olduğu için scripting (komut dosyası yazma) için uygundur. Sade ve okunabilir sözdizimi sayesinde hızlı prototipler oluşturmak ve otomasyon görevlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir.

3. **Oyun Geliştirme:** Ruby, basit oyunlar oluşturmak için kullanılabilir. Gosu gibi kütüphaneler, Ruby ile oyun geliştirmeyi kolaylaştırır.

4. **Veri Analizi ve İstatistik:** Ruby, veri analizi ve istatistiksel işlemler için kullanılabilir. İlgili kütüphaneler ve araçlar kullanılarak veri manipülasyonu ve analizi yapılabilir.

5. **Mobil Uygulama Geliştirme:** RubyMotion gibi araçlar, Ruby kullanarak mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılabilir.

6. **Sistem Programlama:** Ruby, sistem düzeyinde yazılım geliştirmek için de kullanılabilir. Ancak, C veya Rust gibi diller genellikle sistem programlaması için daha yaygın tercih edilir.

7. **Yazılım Test Otomasyonu:** Ruby, yazılım test otomasyon araçları için yaygın olarak kullanılır. Örneğin, Cucumber ve Watir gibi araçlar, Ruby dilini temel alır.

Ruby'nin esnek yapısı ve güçlü topluluğu, birçok farklı kullanım alanında tercih edilmesine neden olmuştur. Özellikle Ruby on Rails çerçevesi, web geliştirmeyi hızlandırmak ve kolaylaştırmak için popülerliğini sürdürmektedir.
#15
Java / Java Ile İlgili Örnekler Neler...
Son İleti Gönderen cakal - Mar 19, 2024, 10:40 ÖÖ
Java ile ilgili temel örneklerden birkaçını aşağıda bulabilirsiniz. Bu örnekler, Java'nın temel yapılarını ve syntax (sözdizimi) özelliklerini göstermeyi amaçlamaktadır.

1. **Merhaba, Dünya! Programı:**
  
   ```java
   public class MerhabaDunya {
       public static void main(String[] args) {
           System.out.println("Merhaba, Dünya!");
       }
   }
   ```

   Yukarıdaki örnek, Java'da basit bir "Merhaba, Dünya!" programını gösterir.

2. **Kullanıcıdan Girdi Alma:**

  ```java
   import java.util.Scanner;

   public class GirdiAlma {
       public static void main(String[] args) {
           Scanner scanner = new Scanner(System.in);

           System.out.print("Adınızı girin: ");
           String ad = scanner.nextLine();

           System.out.println("Merhaba, " + ad + "!");
       }
   }
   ```

   Bu örnek, kullanıcıdan bir isim girmesini isteyen ve ardından bu ismi kullanarak bir selamlama mesajı oluşturan bir programdır.

3. **Döngüler ve Koşullar:**

  ```java
   public class DonguVeKosul {
       public static void main(String[] args) {
           for (int i = 1; i <= 5; i++) {
               if (i % 2 == 0) {
                   System.out.println(i + " - Çift sayı");
               } else {
                   System.out.println(i + " - Tek sayı");
               }
           }
       }
   }
   ```

   Bu örnek, 1'den 5'e kadar olan sayıları inceleyen ve her birinin çift veya tek sayı olduğunu belirten bir programı gösterir.

4. **Diziler:**

  ```java
   public class Diziler {
       public static void main(String[] args) {
           int[] sayilar = {1, 2, 3, 4, 5};

           for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
               System.out.println("Eleman " + (i + 1) + ": " + sayilar[i]);
           }
       }
   }
   ```

   Bu örnek, bir dizi oluşturarak ve bu diziyi kullanarak elemanları ekrana yazdıran bir programı gösterir.

Bu örnekler, Java'nın temel özelliklerini kapsayan basit programlardır. Java ile ilgili daha karmaşık ve özelleşmiş uygulamalar, Java'nın geniş kütüphane desteği ve çeşitli çerçevelerini kullanarak geliştirilebilir.
#16
Java / Java Nedir?
Son İleti Gönderen cakal - Mar 19, 2024, 10:35 ÖÖ
Java, Sun Microsystems (şu anda Oracle Corporation tarafından sahiplenilmekte) tarafından geliştirilen ve ilk olarak 1995 yılında piyasaya sürülen nesne yönelimli, genel amaçlı bir programlama dilidir. Java, "write once, run anywhere" (bir kere yaz, her yerde çalıştır) felsefesiyle bilinir, yani Java uygulamaları platform bağımsızdır, yani herhangi bir bilgisayar veya cihazda çalıştırılabilir.

Java'nın temel özellikleri şunlardır:

1. **Nesne Yönelimli Programlama (OOP):** Java, nesne yönelimli programlama paradigmalarını destekler. Bu, programların nesneleri kullanarak tasarlanmasını ve uygulamasını sağlar, bu da kodun daha modüler, esnek ve anlaşılabilir olmasına olanak tanır.

2. **Platform Bağımsızlık:** Java uygulamaları, Java Virtual Machine (JVM) üzerinde çalıştıkları için platformdan bağımsızdır. Bu, Java uygulamalarının bir kez yazılması ve farklı platformlarda (Windows, Linux, macOS, vb.) çalıştırılabilmesini sağlar.

3. **Çoklu İş Parçacığı Desteği:** Java, çoklu iş parçacığı programlamasını kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Bu, aynı anda birden fazla işlemin eşzamanlı olarak çalışmasını sağlar.

4. **Güvenlik:** Java, güvenlik konusuna önem verir. Uygulamalar, bir Java Sanal Makinesi üzerinde çalıştıkları için güvenlik kısıtlamalarına tabidir. Bu sayede zararlı yazılımların etkileri sınırlanabilir.

5. **Geniş Kütüphane Desteği:** Java, geniş bir standart kütüphane setine sahiptir. Bu kütüphaneler, veri yapılarından ağ programlamasına, grafik arayüzlerden veritabanı erişimine kadar birçok konuda hazır çözümler sunar.

Java, özellikle büyük ölçekli kurumsal uygulamalar, web tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar (Android), oyun geliştirme ve gömülü sistemler gibi birçok alanda kullanılır. Ayrıca, popüler web tabanlı uygulama çerçeveleri (frameworks) ve teknolojiler (Spring, Hibernate, vb.) Java platformunda geliştirilmektedir.
#17
C dilleri / C Dilleriyle İlgili Örnekler N...
Son İleti Gönderen cakal - Mar 19, 2024, 10:18 ÖÖ
C dilleriyle ilgili örnekler, genellikle C programlama dilinin yanı sıra onun türetilmiş dillerini de içerir. İşte C dilleriyle ilgili bazı örnekler:

1. **C Programlama Dili:**
   
   ```c
   #include <stdio.h>

   int main() {
       printf("Merhaba, Dünya!\n");
       return 0;
   }
   ```

   Yukarıdaki örnek, C programlama dilinde basit bir "Merhaba, Dünya!" çıktısı üreten bir programdır.

2. **C++ Programlama Dili:**
   
  ```cpp
   #include <iostream>

   int main() {
       std::cout << "Merhaba, Dünya!" << std::endl;
       return 0;
   }
   ```

   C++ programlama dilindeki bu örnek, aynı "Merhaba, Dünya!" çıktısını üreten bir programdır. C++ dilinde nesne yönelimli programlama özellikleri de kullanılmıştır.

3. **C# (C Sharp) Programlama Dili:**

   ```csharp
   using System;

   class Program {
       static void Main() {
           Console.WriteLine("Merhaba, Dünya!");
       }
   }
   ```

   C# programlama dilindeki bu örnek, .NET platformunda çalışan bir "Merhaba, Dünya!" programını göstermektedir.

4. **Objective-C Programlama Dili:**

  ```objective-c
   #import <Foundation/Foundation.h>

   int main() {
       NSLog(@"Merhaba, Dünya!");
       return 0;
   }
   ```

   Objective-C programlama dilindeki örnek, macOS ve iOS platformları için kullanılan bir "Merhaba, Dünya!" programını temsil eder.

Bu örnekler, farklı C dillerini ve bu dillerdeki temel sözdizimini göstermektedir. Her bir dil, belirli bir platform veya uygulama türü için optimize edilmiş özelliklere sahiptir.
#18
C dilleri / C dilleri Nedir Nerelerde Kull...
Son İleti Gönderen cakal - Mar 19, 2024, 10:13 ÖÖ
"C dilleri" ifadesi, genellikle "programlama dilleri" olarak anılan bir dizi bilgisayar programlama dilini ifade eder. C dilleri, C programlama dilinin çeşitli türevlerini kapsayan bir terimdir. C programlama dili, 1972 yılında Dennis Ritchie tarafından Bell Labs'ta geliştirilen ve genel amaçlı bir yüksek seviyeli programlama dilidir.

C dilleri, bir dizi özelliği paylaşan ve genellikle C dilinden türetilen programlama dillerini içerir. Bu diller, genellikle sistem programlaması, gömülü sistemler, sürücü geliştirme, oyun programlaması ve diğer performans önemli uygulamalarda kullanılır. Bazı öne çıkan C dilleri şunlardır:

1. **C++:** C++ programlama dilinde, C diline ek olarak nesne yönelimli programlama (OOP) özellikleri bulunur. C++ sıklıkla oyun geliştirme, büyük ölçekli yazılım projeleri ve sistem programlaması için tercih edilir.

2. **C#:** Microsoft tarafından geliştirilen C# (C Sharp), genellikle Windows uygulamaları, web uygulamaları ve oyun geliştirmek için kullanılır. Ayrıca, .NET platformunda yaygın olarak kullanılan bir dilidir.

3. **Objective-C:** Apple'ın macOS ve iOS platformları için kullanılan bir programlama dilidir. Objective-C, C diline Smalltalk dilinin özelliklerini ekleyerek geliştirilmiştir.

Bu dillerin her biri belirli bir amaca hizmet eder ve farklı programlama ortamlarında kullanılır. C dilleri, genelde performans, hız ve sistem seviyesinde kontrol sağlama amacıyla tercih edilir. Ancak, her biri kendi özellikleri, avantajları ve dezavantajlarına sahiptir.
#19
JavaScript / JavaScript nedir?
Son İleti Gönderen cakal - Mar 18, 2024, 11:06 ÖÖ
JavaScript, genellikle tarayıcı tarafında kullanılan bir programlama dilidir ve web sayfalarını daha etkileşimli hale getirmek, dinamik içerik eklemek ve kullanıcı etkileşimlerini kontrol etmek için kullanılır. JavaScript, tarayıcılar tarafından doğrudan desteklenir ve HTML ve CSS ile birlikte kullanılarak güçlü web uygulamaları oluşturmayı mümkün kılar.

İşte basit bir HTML belgesinde JavaScript kullanımına dair bir örnek:
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>JavaScript Örneği</title>
</head>
<body>

    <h1 id="demo">Merhaba, Dünya!</h1>

    <script>
        // JavaScript kodu buraya yazılır
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Merhaba, JavaScript!";
    </script>

</body>
</html>
```
Bu örnekte, `<h1>` başlığındaki metni JavaScript kullanarak değiştiriyoruz. JavaScript kodu, `<script>` etiketi içine yerleştirilmiştir. Bu örnekte `document.getElementById("demo").innerHTML` kullanılarak HTML içeriği değiştirilmiştir. `getElementById("demo")`, HTML belgesindeki bir elemanı "demo" id'sine göre bulmamıza olanak tanır.

İşte bir diğer örnek, bu sefer JavaScript ile bir butona tıklama olayını dinleyip bir fonksiyonu çağırmak:
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>JavaScript Olayı Örneği</title>
</head>
<body>

    <button onclick="changeText()">Metni Değiştir</button>

    <p id="demo">Bu metin değişecek.</p>

    <script>
        function changeText() {
            document.getElementById("demo").innerHTML = "Metin değişti!";
        }
    </script>

</body>
</html>
```

Bu örnekte, bir düğmeye tıklandığında `changeText` fonksiyonu çağrılır ve belirtilen paragrafın metni değiştirilir. JavaScript, kullanıcı etkileşimleri gibi olayları dinleyerek, sayfanın içeriğini dinamik bir şekilde güncellemek için kullanılabilir.
#20
HTML ve CSS / Harici CSS stil sayfamı HTML b...
Son İleti Gönderen cakal - Mar 18, 2024, 11:02 ÖÖ
Harici bir CSS dosyasını HTML belgenize bağlamak için `<link>` etiketini kullanabilirsiniz. Bu işlem, HTML belgenizin `<head>` bölümü içinde gerçekleştirilir. İşte bir örnek:

html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Harici CSS Bağlama</title>
   
    <!-- Harici CSS dosyasını bağlama -->
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
    <!-- Sayfa içeriği buraya gelecek -->
</body>
</html>

Yukarıdaki örnekte, `<link>` etiketi kullanılarak `styles.css` adlı harici CSS dosyası bağlanmıştır. Bu dosya, HTML belgesindeki stil kurallarını içerecek ve sayfanın görünümünü kontrol edecektir.

`href` özelliği, bağlanacak olan dosyanın yolunu belirtir. Bu yol, dosyanın konumuna göre mutlak veya göreceli olabilir. Eğer CSS dosyanız aynı dizinde ise sadece dosyanın adını belirtebilirsiniz. Aksi takdirde, dosyanın yolu doğru şekilde belirtilmelidir.

Bu yöntem sayesinde, aynı CSS dosyasını birden fazla HTML belgesinde kullanabilir ve stil değişiklikleri yaparken tek bir dosyayı güncellemeniz yeterli olacaktır.